Ga naar de inhoud
Home » Info en Tarieven

Info en Tarieven

Kennismakingsgesprek

Tijdens dit gesprek kijken we wat de hulpvraag is en of we met elkaar verder kunnen gaan. Vervolgens zal ik een plan van aanpak maken en indien akkoord zullen we starten.

Kosten

Per sessie vraag ik € 80,00. Een sessie duurt ongeveer 1 tot 1,5 uur.
Kosten aan het einde van de sessie contant te voldoen.

Indien verhinderd dient een afgesproken sessie 48 uur van te voren te worden afgemeld. De therapeut brengt de kosten voor deze gemiste sessie in rekening wanneer cliënt zich niet tijdig heeft afgemeld, ongeacht de reden voor afmelding. Dit geldt ook wanneer de cliënt om welke reden dan ook, niet komt op afgesproken tijd en dag.

NBVH / SCAG

Ik heb een erkende opleiding gevolgd bij NVTH Opleidingen in Eindhoven (nu HypenZo in Waalre) en ben aangesloten bij de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten (NBVH) met registratienummer 18014. Via de NBVH ben ik collectief aangesloten bij SCAG, de geschilleninstantie voor de complementaire en alternatieve gezondheidszorg.

RBCZ / TCZ

Verder ben ik ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) met licentienummer 180839R en ben onderhevig aan het Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).

Vergoeding zorgverzekeraars

Ik ben aangesloten bij de NBVH, SCAG, RBCZ en TCZ en bezit de vereiste AGB-codes. Hierdoor kan een deel van de kosten via de aanvullende verzekering van je zorgverzekeraar vergoed worden. Raadpleeg je zorgpolis of neem contact op met je zorgverzekeraar omdat dit afhankelijk is van het gekozen aanvullende pakket.

Klacht- en tuchtrecht

Als NBVH therapeut houd ik mij aan de klachtenregeling conform de nieuwe wetgeving Wkkgz die vanaf 2017 van kracht is.

Heeft u een klacht over de behandeling of de manier van werken, dan is het goed om dit kenbaar te maken en in eerste instantie met mij te bespreken. Komen we er samen niet uit of heeft u een zodanige klacht dat u deze niet met mij kunt of wilt bespreken , dan kunt u via het secretariaat van de NBVH contact opnemen met de klachtencommissie. 

De klachtencommissie is het “voorportaal”. De klachtencommissie behandelt alleen heel kleine probleempjes en sluist de rest door naar de klachtenfunctionaris. Deze kiest voor mediation, of verwijst door naar de geschillencommissie of in ernstige zaken naar de Tuchtcommissie (TCZ).