Ga naar de inhoud

NLP

Neuro linguïstisch programmeren (NLP) is een methodiek voor training, coaching en communicatieverbetering. NLP werd ontwikkeld in de jaren zeventig van de twintigste eeuw. De grondgedachte van NLP is dat vaardigheden van zogeheten experts (succesvolle mensen) in kaart worden gebracht (gemodelleerd) en als techniek aan anderen onderwezen kan worden.

NLP is ontstaan in de Verenigde Staten

NLP is in de jaren zeventig ontstaan in de Verenigde Staten. De grondleggers van NLP zijn John Grinder en Richard Bandler en Frank Pucelik.
NLP is begonnen toen student Richard Bandler gestalttherapiegroepen ging leiden, gebaseerd op filmmateriaal van de kort daarvoor overleden Fritz Perls, de grondlegger van de gestalttherapie. Bandler maakte gebruik van technieken uit de gestalttherapie en deed verder onderzoek. Hij werd hierin geholpen door de toenmalige assistent-professor John Grinder.

NLP maakte veel gebruik van bestaande stromingen

Bandler en Grinder gebruikte voor hun onderzoek en ontwikkeling van de NLP, ook de kennis van Milton H. Erickson (hypnotherapeut en psychiater), Moshé Feldenkrais (natuurkundige en neurofysioloog) en Linus Pauling (scheikundige).
Later gebruikte Bandler ook kennis die hij opdeed tijdens zijn reizen naar India, Afrika en Mexico ook yogi’s en sjamanen.
NLP haalde veel uit verschillende bestaande psychologische stromingen en taal-theorieën, bijvoorbeeld hypnotherapie en gedragstherapie. De NLP-practitioners (mensen die NLP beoefenen) beschouwen NLP als een eclectische psychologie, een samenwerkingsverband van technieken en werkwijzen uit therapie en communicatie.

NLP in Nederland

Een gemeenschap van psychotherapeuten en studenten voelde zich aangetrokken tot Bandlers en Grinders werk, wat leidde tot verdere verspreiding van NLP. Bijvoorbeeld Tony Robbins nam enkele ideeën van NLP over om deze te combineren met zijn eigen zelfhulpprogramma’s.
In Nederland werd de methode omstreeks 1980 door de Nijmeegse gedrags- en hypnotherapeuten Jaap Hollander en Anneke Meijer geïntroduceerd.

NLP heeft als doel om vaardigheden snel en efficiënt over te brengen

Het doel van neuro linguïstisch programmeren (NLP) is om vaardigheden waarover een ervaren en succesvol persoon (expert) door jarenlange ervaring beschikt snel en efficiënt over te dragen. Iemand die door ervaring over bepaalde vermogens beschikt is zich daarvan vaak niet meer bewust; deze vermogens worden als individuele eigenschappen gezien. Volgens de NLP leer, daagt NLP cliënten uit vaardigheden van zo’n expert in kaart te brengen als volgorde van handelingen, lichaamstaal, cognitieve schema’s enzovoort, en over te nemen.
De grondleggers van NLP vroegen zich af wat deze mensen zo succesvol maakte. Ze ontdekten dat deze mensen op een bijzondere manier in het leven stonden; deze mensen hanteerden (bewust of onbewust) uitgangspunten waardoor ze succesvoller waren dan anderen. Deze uitgangspunten zijn niet de waarheid, maar zullen, volgens de theorie van NLP, de navolger succesvoller maken. Een aantal van die uitgangspunten zijn onder andere het wereldmodel, communicatie is respons, de kaart is niet het gebied, gedrag en intentie, vaardigheden beschikbaar maken en feedback.

 

Ik hoor graag van je

Kennismaken?

Ik hoor graag van je

Neem contact op